شماره حساب

درج محتوای دلخواه متنی

0
علاقه مندی
مقایسه
سبد خرید

کش سوزنی

انواع کش سوزنی فروشگاه کش تبریز با برترین کیفیت در ایران

پایش های فعال

کش 6 کش

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

ابعاد محصول 9 میلی متر

متراژ در هر کیلوگرم 180

عرضه شده در تنوع رنگی سفید و مشکی

مورد استفاده در کش تشک ماسک و لباس بیمارستان

قابلیت سفارش تولید ببا نرمی و کشسانی متغیر

تولید شده از نخ پنبه نخ لاستیک و پلی استر

حداقل قابلیت سفارش بسته 15 کیلویی

قیمت مناسب و کیفیت بالاتر نسبت سایر برند ها

کش 5 کش

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

ابعاد محصول 8 میلی متر

متراژ در هر کیلوگرم 210

عرضه شده در تنوع رنگی سفید و مشکی

مورد استفاده در کش تشک ماسک و ارگان بیمارستانی

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متغییر

تولید شده از نخ پنبه نخ لاستیک و پلی استر

حداقل قابلیت سفارش بسته 15 کیلویی

قیمت مناسب و کیفیت بالاتر نسبت سایر برند ها

کش 3 کش

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

ابعاد محصولی 3 میلی متر

متراژ در هر کیلو 420 متر

عرضه شده در تنوع رنگی سفید و مشکی

مورد استفاده در ماسک-پزشکی-خیاطی- ورزشی

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متغیر

تولید شده از نخ پنبه نخ لاستیک پلی استر

حداقل قابلیت سفارش بسته 15 کیلویی

قیمت مناسب و کیفیت بالاتر نسبت سایر برندها

مقاوم در برابر تعییرات دمات

کش 2.5 سانتی

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

ابعاد محصول 2.5 سانتی متر

متراژ در هر کیلوگرم 70

تولید شده از مواد ترکیبی نخ پنبه نخ لاستیک و پلی استر

مورد استفاده در کالای پزشکی-ورزشی-خودروسازی...

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متغیر

حداقل قابلیت سفارش بسته 15 کیلویی

محصولی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر نسبت سایر برند ها

مقاوم در برابر تغییرات دما

کش 7 سانتی

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

سایز محصول 7 سانتی متر

عرضه شده در تنوع رنگی سفید و مشکی

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متغیر

تولید شده از مواد ترکیبی نخ پنبه نخ لاستیک پلی استر

قیمت کمتر و کیفیت بالاتر نسب سایر برند ها

قابل استفاده درپزشکی-خیاطی-خودروسازی..

حداقل قابلیت سفارش بسته 15 کیلویی

متراژ در هر کیلوگرم 21

مقاوم در برابر تغییرات دما

کش 8 سانتی

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

سایز محصول 8 سانتی متر

طراحی شده در تنوع رنگی مشکی و سفید

تولید شده از مواد ترکیبی نخ پنبه پلی استر و نخ لاستیک

قیمت کمتر و کیفیت بالاتر نسبت سایر برند های مشابه

قابل استفاده در لباس های پزشکی لباس ورزش خیاطی و ..

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متغیر

حداقل قابلیت سفارش بسته 15 کیلویی

متراژ در هر کیلوگرم 21

مقاوم در برابر تغییرات دما

کش 5 سانتی

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

ابعاد 5 سانتی متر

میتراژ در هر کیلو 32

طراحی شده در تنوع رنگی سفید و مشکی

تولید شده از مواد ترکیبی پلی استر نخ پنبه و نخ لاستیک

مورد استفاده در خیاطی لباس ورزشی لباس پزشکی و لباس زیر

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متغیر

حداقل قابلیت سفارش بسته 15 کیلویی

محصولی با کیفیت بالاتر نسبت سایر برند های مشابه

کش 6 سانتی

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

سایز محصول 6 سانتی متر

متراژ در هر کیلو 29

طراحی شده در تنوع رنگی مشکی و سفید

تولید شده از مواد ترکیبی پلی استر نخ پنبه و نخ لاستیک

مورد استفاده در لباس پزشکی لباس زیر و لباس ورزش و...

ساخته شده از مواد تایوانی و ایرانی با بهترین کیفیت

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متغیر

حداقل قابلیت سفارش بسته 15 کیلویی

محصولی با کیفیت بالاتر نسبت سایر برند های مشابه

کش 4 سانتی

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

ابعاد محصول 4 سانتی متر

طراحی شده در تنوع رنگی سفید و مشکی

تولید شده از مواد ترکیبی پلی استر-نخ پنبه-نخ لاستیک

کیفیت کم نظیر نسبت به سایر برند های مشابه

مورد استفاده در لباس های پزشکی لباس زبر لباس ورزش و..

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متفاوت

حداقل قابیلت سفارش بسته 15 کیلویی

متراژ در هر کیلوگرم 42 متر

مقاوم در برابر تغییرات دما

کش 3.5 سانتی

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

سایز محصول 3.5 سانتی متر

طراحی شده در تنوع رنگی سفید و مشکی

تولید شده از بهترین کیفیت مواد تایوانی و ایرانی

مورد استفاده در لباس پزشکی-ورزشی-لباس آشپزی و..

متراژ در هر کیلوگرم 47

حداقل قابلیت سفارش 15 کیلوگرم

محصولی با کیفیت و مقاوم نسبت برند های مشابه

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متغیر

کش 3 سانتی

0 ریال
در دسترس: 100 موجود

سایز محصول سه سانتی متر

طراحی شده در دو رنگ سیفد و مشکی

تولید شده از مواد ترکیبی پلی استر نخ پنبه و نخ لاستیک

کیفیت کم نظیر نسبت به برند های مشابه

مورد استفاده در لباس پزشکی لباس زیر لباس ورزش و ...

ساخته شده از مواد تایوانی و ایرانی با بهترین کیفیت

قابلیت سفارش تولید با نرمی و کشسانی متغیر

حداقل قابلیت سفارش بسته 15 کیلیویی 

هر کیلوگرم محصول 60 متر می باشد